Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ Štěpánovice > Školní družina

Školní družina

Charakteristika

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně – vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

ŠD má 2 oddělení:

I. oddělení:

Mgr. A. Rodová (1., 2. a 3. roč.)

II. oddělení:

Mgr. J. Mraček (4. a 5. roč.)

Věk žáků: 6 – 12 let

Provoz ŠD

Ranní

 

družina

6.30-7.50

 

6.30-7.50

pondělí, středa Mgr. Jan Mraček
úterý, čtvrtek, pátek Mgr. A. Rodová
Odpolední

družina

11.45-16.30

11.45-15.00

pondělí, čtvrtek, pátek

úterý, středa

Mgr. A. Rodová
11.45-16.30

11.45-15.00

úterý, středa 

pondělí, čtvrtek, pátek

Mgr. Jan Mraček

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Rodiče si děti vyzvedávají v odpoledních hodinách dle zápisových lístků, při mimořádném odchodu dítěte ze ŠD je nutný písemný souhlas rodičů.

MOTTO: Poznáním a hrou kamarádím s přírodou.

Společný cíl: Spokojené a hravé dítě v přátelském kolektivu.

Družinové desatero

  1. Do družiny chodím rád, můžu si tu s dětmi hrát.
  2. Pozdravím se s kamarády, všichni se tu máme rádi.
  3. Každá věc má místo, udržuji čisto!
  4. Zvídavost, jó ta se cení, rozhodně to hanba není.
  5. Musíme si pomáhat, odvahu si dodávat.
  6. Na procházku jdeme s úsměvem, vždyť nám to vždy prospěje!
  7. Posloucháme, co se řekne, odmlouvání není pěkné!
  8. Úsměv je náš kamarád, každý za něj bude rád.
  9. V kolektivu buď vždy fér, zahrajem si spoustu her.
  10. Pokud nemáš zrovna den, vyřešíš to úsměvem.