Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ Štěpánovice > Historie školy

Historie školy

Za panování Marie Terezie byla zřízena při každém kostele i farní škola, kde se děti učily nejpotřebnějším předmětům (psaní, počítání, čtení a náboženství).

Do tohoto období spadá i založení jednotřídní školy ve Štěpánovicích roku 1770.

Prvním učitelem byl Adam Kunstovný, který kromě učitele zastával funkci městského písaře v Lišově. Jeho nástupcem se roku 1774 stal Dominik Bílek, který byl i svědomitým kostelníkem a varhaníkem až do roku 1815 tedy 41 let, kdy své místo předal zeti Matěji Řezníčkovi, který tu působil do roku 1835. Řezníček však na škole vyučoval zřídka. Měl podučitele, kterému sám platil ročně 20 zlatých, byl to Jan Bílek a po něm následovali další až roku 1858 se Matěj Stropek stal prvním definitivním podučitelem s platem 147 zlatých ročně.

Hned po zřízení školy byla postavena školní budova a v ní pohodlný byt s malou zahrádkou pro učitele. Budova hraničila s hřbitovem, byla několikrát přestavována a roku 1866 vyhořela.6

V druhé polovině 19. století patřilo do školy 221 dětí ze Štěpánovic, Libína, Vlkovic, Hvozdce a Horního a Dolního Miletína. Vedle toho mělo 154 dětí povinnost navštěvovat opakovací vyučování v neděli.

Pro velký počet žáků byla založena II. třída roku 1858 v najaté místnosti v usedlosti Jana Kosaře za roční nájem 40 zlatých. Dne 11. října 1866 v 21 hodin vyhořela školní budova z neznámých důvodů, proto byla I. třída umístěna u Jana Kándla – naproti usedlosti Jana Kosaře.

„Sešel se ctihodný výbor školní u slavného c. k. okresního úřadu Lišovského a vyjednávají komise ohledně výstavby nové školy dle nárysu pana Václava Nováčka stavitele z Lišova dne 27. února 1876. Byl přijat i rozpočet na 9.149 zlatých pak ustanoveno, by veřejnou dražbou přenechána byla stavba nové školy v snižující ceně. Dražba držána byla dne 27. března 1867 a při níž podal nejnižší cenu pan Petr Postl stavitel z Kamenného Újezda a sice 7.150 zlatých. Dle rozvrhu přispívali na část Jeho Osvícenost pan Jan Adolf ze Schwarzenbergů co majitel panství třeboňského a bývalý patron školy zdejší, dále pak přiměřenou částkou všechny obce, jejiž dítka školu navštěvovati budou a z ústavu pojišťovacího 400 zlatých.7

Školní budova byla nakonec postavena za obnos 7.873 zlatých a základní kámen položen 15. srpna 1868 veledůstojným pánem Jakubem Fortunatem vikářem třeboňským a farářem lomnickým. Součet dítek byl v té době 182 chlapců a 153 dívek tedy 335.

První žena nastoupila roku 1876, jmenovala se Terezie Holická, po ní nastoupila Veronika Bláhová jako podučitelka s ročním platem 280 zlatých. Roku 1883 zakoupila obec škole zahradu o výměře 60 m2 za 99 zlatých.

Ve škole se vyučovalo od 1. do 5. třídy až do roku 1980, kdy byla v Lišově vybudována nová školní budova pro všechny děti z okolních obcí.

Od října 1977 do března 1980 probíhala výstavba mateřské školy pro 60 dětí, při finančních nákladech 2.632.000,- Kčs, vybudována převážně svépomocí. Roku 1991 byl v prostorách mateřské školy opět zaveden první stupeň základní školy pro žáky ze Štěpánovic, Miletína a Vranína.