Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ Štěpánovice > O nás

O nás

Charakteristika

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice sdružuje základní školu, mateřskou školu (součástí MŠ je odloučené pracoviště ve Zvíkově), školní družinu a školní jídelnu. Počet dětí v MŠ je 87 dětí, v ZŠ je 47 žáků a ŠD navštěvuje 43 žáků. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obecní úřad Štěpánovice.

Jsme malotřídní školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Jednotlivé ročníky jsou sdružovány do tří tříd zejména podle počtu dětí v ročníku. Většina žáků ZŠ po skončení vyučování dochází do jednoho ze dvou oddělení ŠD. V rámci ŠD mohou děti navštěvovat 7 zájmových kroužků, které naše škola nabízí. Většina žáků je místních nebo dojíždí ze sousedních obcí.

Rozdělení tříd

Třída Třídní učitel Ročník Počet žáků
Třída I. Mgr. Sylvie Sedláčková 1. + 2. roč. 5+9
Třída II. Mgr. Markéta Čápová 3. roč. 14
Třída III. Mgr. Marie Abelová 4. + 5. roč. 12+7

Provoz ZŠ

Denně od 6.15 do 16. 30 hodin.

Vybavení školy

Škola je umístěna v klidném centru obce. V budově školy jsou k dispozici 3 učebny ZŠ, 2 třídy MŠ, školní kuchyně a jídelna. Budova je obklopena školní zahradou, která je pravidelně udržována a využívána pro výuku i relaxaci žáků. Součástí zahrady je asfaltové hřiště. Pro hodiny TV (a jiné sportovní i společenské aktivity) škola využívá místní sokolovnu, která se nachází naproti budově školy.

Naším cílem do budoucna (ve spolupráci se zřizovatelem) je dále kontinuálně vybavovat školní budovu i jednotlivé učebny a především realizovat plánovanou přístavbu třídy, zateplení budovy a úpravu venkovních prostor.

Charakteristika pedagogického sboru

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Čtyři pedagogové s aprobací učitelství na 1. st. ZŠ, dva pedagogové pracují jako vychovatelé ŠD a na částečný úvazek jako učitelé (TV, INF., VV a PČ).

Každoroční akce školy

Každý rok škola pořádá kulturní a společenské akce společné pro děti MŠ a ZŠ, rodiče a širokou veřejnost: Drakiáda, Halloweenský den ve škole a průvod obcí, Martinská taneční zábava pro rodiče i širokou veřejnost, Dětský maškarní ples, Pálení čarodějnic aj. Rodiči hojně navštěvované jsou vánoční besídky a kulturní vystoupení ke Dni matek nebo Zahradní slavnost na konci školního roku. Pravidelně pořádáme řadu sportovně zaměřených akcí, např. sportovní dny, šipkovaná, dětská olympiáda apod. Ve velké oblibě u dětí se těší víkendové stanování žáků 4. a  5. třídy na školní zahradě.

Dlouhodobé projekty

 1. Škola je zapojena do projektu MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠTĚPÁNOVICÍCH II., který je spolufinancován Evropskou unií
  • Projekt plakát
 2. Sběr druhotných surovin:
  • papíru (karton, noviny, časopisy, směs)
  • hliníku (víčka, plechovky od nápojů apod.)
  • použitého kuchyňského oleje (slitý do 1,5 l PET lahve)
  • PET lahví (s víčky i bez)
  • PET víček (zasíláme na charitu)
 3. Sběr léčivých bylin, pomerančové a citronové kůry
 4. Ovoce do škol
 5. Školní mléko
 6. Klub čtenářů Albatos, Fragment + pravidelné prodejní výstavky knih nakladatelství Svojtka