Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > MŠ Štěpánovice > O nás

O nás

Charakteristika

MŠ Štěpánovice s kapacitou 92 dětí se nachází v klidném centru obce Štěpánovice. K pohybovým i rekreačním činnostem je hojně využívána prostorná zahrada a okolní příroda. Děti jsou vzdělávány ve dvou věkově smíšených třídách.

Výhody věkově smíšených tříd

  • sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy
  • nové přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu
  • děti se učí nápodobou a vzájemně, přirozeně se rozvíjejí spontánní aktivity, hry starších a mladších se vzájemně ovlivňují
  • děti zastávají různé sociální role (méně projevů agresivity, méně soupeření)
  • přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí, zodpovědnost za druhé
  • starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování
  • mladší děti si samy řeknou o větší pozornost

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základnu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné, spokojené a úspěšné.

Rozdělení tříd

jméno třídy počet dětí věkové složení dětí učitelky
Koťata 24 3-6 Mgr. Renáta Hanzalová
       Bc. Jana Číhalová
Štěňata 24 3-6 Věra Mračková
       Bc. Lucie Tomášková
Myšky 15 3-6 Bc. Markéta Palušková
      Bc. Andrea Frídová

Režim dne

čas Popis
06,15 – 08,00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
08,00 – 08,20 Pohybové aktivity, spontánní činnosti
08,20 – 09,00 Dopolední svačina, osobní hygiena
09,00 – 09,30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, individuální činnost učitelky se skupinou dětí (předškoláci, děti s určitou vadou řeči apod.) nebo jednotlivci (děti s fyzickými nebo psychickými omezeními)
09,30 – 11,30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11,30 – 12,15 Oběd a osobní hygiena dětí
12,15 – 14,00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14,00 – 14,30 Odpolední svačina, osobní hygiena.
14,30 – 16,45 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy