Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Provoz školní jídelny

Ve školní jídelně se stravují děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ, připravuje se zde strava pro výdejnu v Mateřské škole Zvíkov.

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb., a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ředitelky školy.

Přihlášky a odhlášky stravného

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat a přihlašovat stravu a to do 12 hodin na následující den. Odhlášky stravného lze provádět ve školní jídelně osobně, telefonicky na číslech 387 984 881, 387 984 992 nebo e-mailem na adrese: ucetni@zsamsstepanovice.cz.

Provozní doba jídelny je od 6.00 hodin do 13.45 hodin.

Pokud si strávník neodhlásí stravu v době nemoci (2. a další dny nepřítomnosti), má školní jídelna právo strávníkům účtovat plnou cenu oběda (tj. cena potravin podle jednotlivých kategorií + provozní režie + mzdová režie). Výdej do přinesených jídlonosičů rodičům nemocných dětí se provádí pouze 1. den nepřítomnosti v době od 12.00 do 12.30 hodin. Tento oběd je určen k okamžité spotřebě a nelze jej z hygienických důvodů déle uchovávat.

Při nepřítomnosti dítěte v MŠ a neodhlášení stravy se ranní svačina z hygienických důvodů vydá pouze v době přesnídávky: 8.15 - 8.30 hodin. Nelze ji tedy vydávat společně s obědem. Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě a má přihlášenou odpolední svačinu, nelze tuto svačinu z provozních důvodů vydávat spolu s obědem (svačina se připravuje až po vydání obědů). Tuto svačinu lze vyzvednout v době odpolední svačiny: 14.00 - 14.15 hodin.

Ceny stravného MŠ

Děti 3-6 let Děti 7 let
Přesnídávka 11 Kč Přesnídávka 13 Kč
Oběd 26 Kč Oběd 35 Kč
Svačina 11 Kč Svačina 11 Kč

Ceny stravného ZŠ

Žáci 7-10 let Žáci 11-14 let
Svačina 13 Kč Svačina 13 Kč
Oběd 35 Kč Oběd 39 Kč

Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na chodbě školy a na našich webových stránkách.