MŠ Zvíkov

Charakteristika????????????????????????

MŠ Zvíkov s kapacitou 25 dětí se nachází v klidném centru obce Zvíkov. K pohybovým i rekreačním činnostem je hojně využívána prostorná zahrada a okolní příroda. Děti jsou vzdělávány v jedné věkově smíšené třídě.

Výhody věkově smíšených tříd:

  • sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy
  • nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu
  • děti se učí nápodobou a navzájem, přirozeně se rozvíjejí spontánní aktivity, vzájemně se ovlivňují hry starších a mladších
  • děti zastávají různé sociální role (méně projevů agresivity, méně soupeření)
  • přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí a zodpovědnost za druhé
  • starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování
  • mladší děti si samy řeknou o větší pozornost

???????????????????????????????Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základnu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné, spokojené a úspěšné.

Rozdělení tříd

jméno třídy počet dětí věkové složení dětí učitelky
Včeličky 24 3-6 Eva Máchová
      Lenka Havlová

 

Režim dne

7.00–8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
8.00-8.30

8.30–8.50

8.50–9.15

Pohybové aktivity, spontánní činnosti

Ranní rozcvička

Svačina

9.15-9.45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, individuální činnost učitelky se skupinou dětí (předškoláci, děti s určitou vadou řeči apod.) nebo jednotlivci (děti s fyzickými nebo psychickými omezeními)
9.45-11.45   Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11.45-12.30 Oběd a osobní hygiena dětí
12.30-14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
14.00-14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30 – 16.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy