Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Štěpánovice!


Naše venkovská malotřídní škola nabízí:


 • základní vzdělávání dětí od 1. do 5. ročníku ve třech třídách s kapacitou 70 dětí
 • školní družinu
 • předškolní vzdělávání dětí ve dvou třídách MŠ Štěpánovice s kapacitou 43 dětí
 • předškolní vzdělávání dětí na odloučeném pracovišti v jednotřídní MŠ Zvíkov s kapacitou 25 dětí
 • možnost výběru z šesti zájmových kroužků + nepovinného předmětu náboženství
 • celodenní stravování a pitný režim dětí

 Výhody naší školy:


 • umístění školy v klidné zóně centra obce
 • nízký počet žáků ve třídách
 • rodinné a přátelské prostředí
 • každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu, výlety do přírody v okolí školy
 • společné výchovné, sportovní a společenské akce MŠ a ZŠ
 • propojení MŠ se ZŠ usnadňující bezproblémový přechod dětí do 1. třídy ZŠ
 • věkově smíšené třídy v MŠ i ZŠ formující v dětech toleranci a respekt k druhým
 • udržování lidových tradic
 • pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost
 • spolupráce s rodiči i obcí
 • týmová spolupráce všech zaměstnanců školy