ZŠ Štěpánovice

Charakteristika

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice sdružuje základní školu, mateřskou školu (součástí MŠ je odloučené pracoviště ve Zvíkově), školní družinu a školní jídelnu. Kapacita MŠ je 68 dětí, kapacita ZŠ je 52 žáků, kapacita ŠD je 45 žáků. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obecní úřad Štěpánovice.

škola

Jsme malotřídní školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Jednotlivé ročníky jsou sdružovány do tří tříd zejména podle počtu dětí v ročníku. Většina žáků ZŠ po skončení vyučování dochází do jednoho ze dvou oddělení ŠD. V rámci ŠD mohou děti navštěvovat zdarma tři z deseti zájmových kroužků, které naše škola nabízí. Většina žáků je místních nebo dojíždí ze sousedních obcí.

Rozdělení tříd

Třída Třídní učitel Ročník Počet žáků
Třída I. Mgr. Sylvie Sedláčková 2. roč. 17
Třída II. Mgr. Marie Abelová 1.+3. roč. 9+8
Třída III. Mgr. Markéta Čápová 4. + 5. roč. 13+11

 

Provoz ZŠ

Denně od 7.00 do 16. 15 hodin.

Vybavení školy

Škola je umístěna v klidném centru obce. V budově školy jsou k dispozici 3 učebny ZŠ, 2 třídy MŠ, školní kuchyně a jídelna. Budova je obklopena školní zahradou, která je pravidelně udržována a využívána pro výuku i relaxaci žáků. Součástí zahrady je asfaltové hřiště. Pro hodiny TV (a jiné sportovní i společenské aktivity) škola využívá místní sokolovnu, která se nachází naproti budově školy.

Naším cílem do budoucna (ve spolupráci se zřizovatelem) je dále kontinuálně vybavovat školní budovu i jednotlivé učebny a především realizovat plánovanou přístavbu třídy, zateplení budovy a úpravu venkovních prostor.

Charakteristika pedagogického sboru

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Čtyři pedagogové s aprobací učitelství na 1. st. ZŠ, dva pedagogové pracují jako vychovatelé ŠD a na částečný úvazek jako učitelé (TV, INF., VV a PČ).

Každoroční akce školy

KaKarneval 1ždý rok škola pořádá kulturní a společenské akce společné pro děti MŠ a ZŠ, rodiče a širokou veřejnost: Drakiáda, Halloweenský den ve škole a průvod obcí, Martinská taneční zábava pro rodiče i širokou veřejnost, Dětský maškarní ples, Pálení čarodějnic aj. Rodiči hojně navštěvované jsou vánoční besídky a kulturní vystoupení ke Dni matek nebo Zahradní slavnost na konci školního roku. Pravidelně pořádáme řadu sportovně zaměřených akcí, např. sportovní dny, šipkovaná, dětská olympiáda apod. Ve velké oblibě u dětí se těší víkendové stanování žáků 4. a  5. třídy na školní zahradě.

Dlouhodobé projekty

1. Sběr druhotných surovin:

  • papíru ( karton, noviny, časopisy, směs)
  • hliníku (víčka, plechovky od nápojů apod.)
  • použitého kuchyňského oleje (slitý do 1,5 l PET lahve)
  • PET lahví (s víčky i bez)
  • PET víček (zasíláme na charitu)

2. Sběr léčivých bylin, pomerančové a citronové kůry

3. Ovoce do škol

4. Školní mléko

5. Klub čtenářů Albatos, Fragment + pravidelné prodejní výstavky knih nakladatelství Svojtka