ZŠ Štěpánovice

Charakteristika

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice sdružuje základní školu, mateřskou školu (součástí MŠ je odloučené pracoviště ve Zvíkově), školní družinu a školní jídelnu. Kapacita MŠ je 68 dětí, kapacita ZŠ je 52 žáků, kapacita ŠD je 45 žáků. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obecní úřad Štěpánovice.

škola

Jsme malotřídní školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Jednotlivé ročníky jsou sdružovány do tří tříd zejména podle počtu dětí v ročníku. Většina žáků ZŠ po skončení vyučování dochází do jednoho ze dvou oddělení ŠD. V rámci ŠD mohou děti navštěvovat zdarma tři z deseti zájmových kroužků, které naše škola nabízí. Většina žáků je místních nebo dojíždí ze sousedních obcí.

Rozdělení tříd

Třída Třídní učitel Ročník Počet žáků
Třída I. Mgr. Sylvie Sedláčková 2. + 3. roč. 9+17
Třída II. Mgr. Marie Abelová 1. roč. 13
Třída III. Mgr. Markéta Čápová 4. + 5. roč. 7+11

 

Provoz ZŠ

Denně od 6.30 do 16. 30 hodin.

Vybavení školy

Škola je umístěna v klidném centru obce. V budově školy jsou k dispozici 3 učebny ZŠ, 2 třídy MŠ, školní kuchyně a jídelna. Budova je obklopena školní zahradou, která je pravidelně udržována a využívána pro výuku i relaxaci žáků. Součástí zahrady je asfaltové hřiště. Pro hodiny TV (a jiné sportovní i společenské aktivity) škola využívá místní sokolovnu, která se nachází naproti budově školy.

Naším cílem do budoucna (ve spolupráci se zřizovatelem) je dále kontinuálně vybavovat školní budovu i jednotlivé učebny a především realizovat plánovanou přístavbu třídy, zateplení budovy a úpravu venkovních prostor.

Charakteristika pedagogického sboru

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Čtyři pedagogové s aprobací učitelství na 1. st. ZŠ, dva pedagogové pracují jako vychovatelé ŠD a na částečný úvazek jako učitelé (TV, INF., VV a PČ).

Každoroční akce školy

KaKarneval 1ždý rok škola pořádá kulturní a společenské akce společné pro děti MŠ a ZŠ, rodiče a širokou veřejnost: Drakiáda, Halloweenský den ve škole a průvod obcí, Martinská taneční zábava pro rodiče i širokou veřejnost, Dětský maškarní ples, Pálení čarodějnic aj. Rodiči hojně navštěvované jsou vánoční besídky a kulturní vystoupení ke Dni matek nebo Zahradní slavnost na konci školního roku. Pravidelně pořádáme řadu sportovně zaměřených akcí, např. sportovní dny, šipkovaná, dětská olympiáda apod. Ve velké oblibě u dětí se těší víkendové stanování žáků 4. a  5. třídy na školní zahradě.

Dlouhodobé projekty

1. Sběr druhotných surovin:

  • papíru ( karton, noviny, časopisy, směs)
  • hliníku (víčka, plechovky od nápojů apod.)
  • použitého kuchyňského oleje (slitý do 1,5 l PET lahve)
  • PET lahví (s víčky i bez)
  • PET víček (zasíláme na charitu)

2. Sběr léčivých bylin, pomerančové a citronové kůry

3. Ovoce do škol

4. Školní mléko

5. Klub čtenářů Albatos, Fragment + pravidelné prodejní výstavky knih nakladatelství Svojtka