Akce školy leden-květen

• 31. 1. (poslední vyučovací hodinu) rozdání pololetního vysvědčení
• 1. 2. Pololetní prázdniny školáků
• 4.2. až 8. 2. Jarní prázdniny
• 27. 2. Divadlo z bedny s vystoupením Sněhurka a 7 trpaslíků (vstupné 50,- Kč) všechny děti
• 24. 3. od 15.00 do 18.00 hod Maškarní ples pro děti – místní sokolovna, masky vítány
(tombola, možnost pořízení fotografie, občerstvení)
• 2. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ od 14.00 – 18.00 hod
• 12. 4. (pátek) od cca 9.00 hod Velikonoční tvoření ve školce i ve škole – účast rodičů vítána
• 18. a 19. 4. Velikonoční prázdniny školáků
• 22. 4. Velikonoční pondělí
• 2. 5. od 13.00 do 16.00 hod Zápis do MŠ Štěpánovice a Zvíkov
• 15. 5. výjezd 3., 4. a 5. třídy do Č. Budějovic na česko–anglickou pohádku
(KD Slávie, vstup 60,-Kč, doprava linkovým busem cca 40,-Kč)

Komentáře jsou zakázány.