Platby MŠ

Placení stravného

Strávníci platí stravné nejpozději do konce měsíce jako zálohu na následující měsíc inkasem z účtu, složenkou nebo v hotovosti. Zálohy na měsíc září a nedoplatky za červenec, srpen jsou po přihlášení strávníků strhávány v září se zálohou na měsíc říjen. Zálohy na následující měsíce se strhávají v období 26.-29. každého měsíce. Poslední záloha je stržena v měsíci květnu na měsíc červen. Strávníci MŠ platí odebranou stravu za měsíc červenec a srpen v zálohách na měsíc září jako doplatek.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Štěpánovice: 51-8912250287/0100

Vyúčtování stravného

Odečítání odhlášených obědů se provádí měsíčně při výpočtu zálohy na následující měsíc. Odhlášená strava po tomto datu se odečte v následujícím měsíci. Peníze za odhlášené obědy se převádí na konci školního roku na další školní rok, budou odečteny od stravného na září. V případě, že strávník už nebude navštěvovat školní jídelnu, se stravné vrací nejpozději do konce školního roku.

Výše stravného

Výše stravného je určena vyhláškou č.107/ 2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin. Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = finanční normativ.

Ceny stravného v MŠ

Kategorie věk přesnídávka oběd svačina
II. 3-6 let 8,- Kč 16,- Kč 7,- Kč
 II. 7-8 let 9,- Kč 21,- Kč 7,- Kč

 

Placení školného

Základní výše úplaty v MŠ je 200,00 Kč na dítě za měsíc. Úhrada je prováděna zpětně v termínech:

  • 15. listopadu – 400,- Kč za září až říjen
  • 15. ledna – 400,- Kč za listopad až prosinec
  • 15. března – 400,- Kč za leden až únor
  • 15. května – 400,- Kč za březen až duben
  • 25. června – 400,- Kč za květen až červen