Organizace školního roku 2017/2018

  • školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. 9. 2017
  • prvního pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018
  • druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
  • podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
  • vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
  • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
  • jarní prázdniny proběhnou od 12. 3. do 18. 3. 2018
  • velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. dubna a pátek 30. dubna 2018
  • hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
  • období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018