Organizace školního roku 2018/2019

  • školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018
  • podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
  • vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019
  • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  • jarní prázdniny proběhnou od 4. 2. do 10. 2. 2019
  • velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
  • období školního vyučování bude v druhém  pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019
  • hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
  • období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019