Kontakty

 

 Kancelář ředitelky školy  387 984 904
 Školní jídelna  387 984 881
 Mateřská škola Štěpánovice  387 984 992
 Mateřská škola Zvíkov  387 994 025
Pověřence pro ochranu osobních údajů:                      JUDr. Jana Klímová zsstepanovice@email.cz

721 771 179

 

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
Nová 166
373 73 Štěpánovice

IČO 71002553

Číslo účtu: 51-8912250287/0100

Datová schránka: xgj7y5q

www.zsamsstepanovice.cz

zsstepanovice@email.cz

zsstepanovice.ucetni@email.cz

mszvikov@seznam.cz

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Sylvie Sedláčková
Ředitelka školy
Třídní uč. třídy I. (2. roč.)
723 886 375
606 748 753
387 984 904
Mgr. Marie Abelová
Třídní učitelka třídy II. (1. +3. roč.)
776 055 045
Mgr. Markéta Čápová
Třídní uč. třídy III. (4.+5. roč.)
724 969 525
Mgr. Jan Mraček
Vychovatel ŠD, učitel TV, INF
777 244 790
Mgr. Dagmar Hrbková
Vychovatelka ŠD, uč. VV, PČ
724 583 695 
Vendula Pláňková
Učitelka MŠ-třída I. „Koťata“
 387 984 992
Věra Mračková
Učitelka MŠ-třída II. „Štěňata“
732 937 223
Renata Mikátová
Učitelka MŠ-třída II. „Štěňata“
 724 212 841
Eva Máchová
Učitelka MŠ Zvíkov-„Včeličky“
 734 743 939
Lenka Havlová
Učitelka MŠ Zvíkov-„Včeličky“
721 785 685

 

Konzultace: dle telefonické domluvy s vyučujícím

Konzultace MPP: každý všední den od 13.00-14.00 hod. v ředitelně školy 

 Nepedagogičtí zaměstnanci:

Renata Božovská Ekonomka školy
Vedoucí školní jídelny
387 984 881
776 197 033
Markéta Suchánková Vedoucí kuchařka 387 984 992
Dagmar Veithová Pomocná kuchařka  
Dana Sojková Pomocná kuchařka
Školnice MŠ Zvíkov
 
Alena Holá Školnice MŠ a ZŠ Št.