Zájmové činnosti

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

DEN ČAS NÁZEV KROUŽKU VYUČUJÍCÍ
PONDĚLÍ
13.00-13.45
SBOROVÝ ZPĚV
M. Čápová
PONDĚLÍ
17.00-20.00
FLÉTNA
J. Dvořáková
ÚTERÝ
13.15-14.00
VÝTVARNÝ K.
(1.-5. roč.)
D. Hrbková
STŘEDA
13.00-14.00
14.00-15.00
SPORTOVNÍ K.
( 4. a 5. r.)
( 1., 2. a 3. r.)
J. Mraček
ČTVRTEK
13.00-13.45
13.45-14.30
POČÍTAČOVÝ K.
( 4. a 5. r.)
( 2. a 3. r.) 
J. Mraček
PÁTEK
12.30-14.00
NÁBOŽENSTVÍ
M. Chmelová